Arriving on a Saturday will increase the number of available properties

Unik natur

Dette konseptet er for deg som ønsker å oppleve noe av det mest spesielle den norske naturen har å tilby. I omgivelsene rundt feriehus med dette konseptet har du mulighet for å oppleve minst ett av følgende fem severdigheter. I husbeskrivelsen under rubrikken "Uteområde" kan du se hvilken severdighet boligen tilbyr.

Nordlys / Midnattssol

Leier du et feriehus nord for den nordlige polarsirkelen (66 N), er det sannsynlig at du får oppleve naturfenomenet nordlys (vinter) eller midnattssol (sommer). Feriehusene med dette konseptet ligger gjerne slik at nordlyset kan betraktes uten forstyrrende lysforurensing fra byer.

Rikt dyreliv

Et feriehus i denne kategorien ligger maks. 10 km fra et område med en mangfoldig og egenartet fauna. Her er det gode muligheter for å se spesielle dyr som f.eks. elg, bjørn, ulike fuglearter, hval eller annet.

Rikt planteliv

Et feriehus i denne kategorien ligger maks. 10 km fra et frodig naturområde. I Norge gjelder «allemannsretten», og du kan fritt plukke bær og sopp og annet godt som vokser vilt. Vær bare oppmerksom på at enkelte planter er fredet.

Nasjonalparker

Det finnes hele 44 nasjonalparker spredt over hele Norge, og et feriehus i denne kategorien ligger maks. 50 km fra en av dem. I nasjonalparkene kan du nyte ekstra verneverdig og uberørt natur med rent vann, klar luft og en naturlig stillhet – det nærmeste du kommer det opprinnelige Norge.

Nasjonale Turistveier

I Norge finnes det 18 nasjonale turistveier med en samlet lengde på hele 1.800 km. Et feriehus i denne kategorien ligger maks. 50 km fra en slik nasjonal turistvei som Statens vegvesen beskriver som «en reise i harmoni med det ytre landskap og ens eget indre».