Arriving on a Saturday will increase the number of available properties

Trafikk i Nederland

  • Alkohol: Promillegrensen er 0,5.
  • Vognkort og førerkort må medbringes.
  • Piggdekk og kjettinger er forbudt.
  • Det finnes ikke noe generelt påbud om vinterdekk.

Fartsgrenser

  • I byer og tettbebygde områder: 50 km/h
  • Utenfor byene: 80 km/h
  • Større veier: 100 km/h
  • Motorveier: 120 km/h

Mobiltelefoni

All bruk av mobil når man kjører bil og motorsykkel er strengt forbudt, såfremt man ikke bruker hands free-sett eller Car Kit. Når kjøretøyet står i ro, er all mobilbruk tillatt. Brudd på disse forskriftene medfører en bot på minimum 136 Euro. I tillegg kan mobilen bli beslaglagt.

Feriehus i Nederland