Arriving on a Saturday will increase the number of available properties

Innreisebestemmelser Spania

Visum- og passbestemmelser

Statsborgere av Schengen-land trenger ikke visum for opphold under tre måneder. Norsk pass må medbringes som bevis på statsborgerskap selv om det er passfrihet i Schengen-området. Man kan bli nektet adgang til fly og andre transportmidler hvis man ikke kan frambringe gyldig pass. Det er derfor viktig å ta med seg pass på sin ferie i Spania!

Tollbestemmelser

Som i andre EU-land.