Arriving on a Saturday will increase the number of available properties

Tollbestemmelser ved innreise til Sverige

ALKOHOL

 

 

Reisende fra EU-Land

 

Toll og skattefri privatinnførsel er kun tillatt om:

 

- alkoholvarene er for eget bruk (d.v.s. for egen, familie eller som gave til nært bekjente)

- varene tas med av den som reiser

 

Tillatt mengde alkohol som man kan innføre til Sverige:

NB: Aldersgrensen for å innføre alkohol til Sverige er 20 år!

 

- 10 liter sprit (over 22%)

- 20 liter sterkvin (mellom 15% - 22%)

- 90 liter vin (mellom 3,5% - 15%, men ikke øl)

- 110 liter sterkøl

 

Reisende fra land utenfor EU, samt Åland, Kanariøyene og lignende områder

 

Toll og skattefri privatinnførsel er kun tillatt om:

 

- alkoholvarene er for eget bruk (d.v.s. for egen familie eller som gave til nært bekjente)

- varene tas med av den som reiser

 

Tillatt mengde alkohol som man kan innføre til Sverige:

NB: Aldersgrensen for å innføre alkohol til Sverige er 20 år!

- 1 liter sprit (over 22%)

- 2 liter sterkvin (mellom 15% - 22%, inklusive musserende vin)

- 2 liter vin (mellom 3,5 % - 15%, men ikke øl)

- Øl regnes inn under øvrige varer, hvilket innebærer at den totale verdi av øl inklusive andre varer som kjøpes avgiftsfritt under reisen, ikke må overstige SEK1700.

 

Toll og punktskatt for alkoholvarer som overstiger tollkvoten:

 

- Sprit: toll 4 SEK/liter, skatt 253 SEK/liter

- Sterkvin: toll 2 SEK/liter, skatt 67 SEK/liter

- Vin: 1 toll 1 SEK/ liter, skatt 31 SEK/liter

- Sterkøl: toll 3 SEK/liter, skatt 14 SEK/liter

 

TOBAKK

 

 

Reisende fra EU-Land

 

Skattefri privatinnførsel er kun tillatt om:

 

- tobakksvarene er kjøpt i et annet EU-land med det mål å anvende dem til eget bruk eller for familien.

- kjøperen selv transporterer varene.

 

Tillatt mengde tobakk som man kan innføre til Sverige:

 

NB: Aldersgrensen for innføring av tobakk til Sverige er 18 år!

 

- 800 st. Sigaretter

- 400 st. Sigarillos

- 200 st. Sigarer

- 1 kg Røyketobakk

 

Fra Tsjekkia, Slovakia, Slovenia, Ungarn, Polen, Estland, Latvia og Litauen gjelder andre begrensninger av innførsel av tobakk. For mer informasjon gå til www.tullverket.se eller ring 0771 - 232323

 

Reisende fra land utenfor EU, samt Åland, Kanarieøyene og lignende områder

 

Toll og skattefri privatinnførsel er kun tillatt om:

- tobakksvarene er kjøpt med det mål å anvende dem for eget bruk eller som gave til familien eller bekjente.

- kjøperen selv transporterer varene

 

 

Tillatt mengde tobakk som man kan innføre til Sverige:

 

NB: Aldersgrensen for innføring av tobakk til Sverige er 18 år!

 

- 200 st Sigaretter eller

- 100 st Sigarillos eller

- 20 st Sigarer eller

- 250 g Röyketobakk

MATVARER

 

 

Reisende fra EU-Land

 

NB: Når det gjelder innføring av matvarer regnes Norge som et EU-land!

 

Fisk, bløtdyr og krepsedyr:

 

Innførsel kan skje om:

- varene skal benyttes i privat hushold

- den samlede vekt ikke overstiger 15 kg

- fisken er sløyd og innvoller o.l. er tatt ut

 

Kjøtt og kjøttprodukter:

 

Innførsel kan skje om:

- varene skal benyttes i privat hushold

- den samlede vekt av kjøtt og kjøttprodukter ikke overstiger 15 kg

- 1 kg kjøtt er helkonservert

 

Andre matvarer

 

Melk, ost, smør og egg er eksempler på matvarer som ikke må tas inn fritt i Sverige. Det finnes noen unntak for varer som inngår i den reisendes personlige bagasje. For mer informasjon, gå inn på www.sjv.se eller www.slv.se

 

Reisende fra land utenfor EU, samt Åland, Kanariøyene og lignende områder

 

NB: Når det gjelder innføring av matvarer regnes Norge som et EU-land!

 

Fisk, bløtdyr og krepsedyr:

 

Innførsel kan skje om:

- varene skal benyttes i privat hushold

- den samlede vekt ikke overstiger 1 kg

- fisken er sløyd og innvoller o.l. er tatt ut

 

Kjøtt, melk og produkter derav:

 

Innførsel kan skje om:

 

Importøren har nødvendig dokumentasjon, dvs dokumentasjon fra veterinærmyndigheten i det land man reiser fra, samt at varen er kontrollert på en av grensekontrollstasjonene godkjent av det Svenske Livsmedelsverket.

 

Vær oppmerksom på at matvarer regnes inn i den toll og skattefri kvoten på 1700 SEK ved reise fra land utenfor EU.

 

Det finnes enkelte unntak for innførsel av varer fra land utenfor EU. For mer informasjon, gå inn på www.sjv.se eller www.slv.se

 

LEVENDE DYR

 

 

Hund og katt fra EU-Land:

 

Hunden eller katten skal:

 

- være ID-merket

- være vaksinert mot rabies*

- ha tatt blodprøve for måling av rabiesantistoffer, tidligst 120 dager og senest 365 dager etter vaksinasjonen *

- være behandlet for orm, d.v.s. de må være ”ormfrie”**

- meldes i tollen ved grensepassering

 

* Gjelder ikke dyr fra Storbritannia og Irland ved direkte innførsel til Sverige.

 

** Gjelder ikke dyr fra Finland og Åland, samt Storbritannia og Irland ved direkte innførsel til Sverige.

 

Hund eller katt fra land utenfor EU:

 

Hund eller katt fra Norge får som tidligere tas fritt inn i Sverige.

Feriehus og hytter i Sverige