Aktiviteter og attraksjoner på Sunny Beach

Sunny Beach er et veldig populær feriested og det med god grunn. Her kan du enkelt kombinere opplevelser og historie med late dager på stranden. Dette er en flott destinasjon for deg som ønsker å leie feriehus eller leilighet i Bulgaria. I denne byen er alt fra bygninger til butikker og bakgårder presset sammen på meget små flater og bærer således preg av manglende albuerom på denne trange klippen som synes å bare være blitt kastet rett ut i havet.

Langs hele den bulgarske Svartehavskysten finnes det neppe noe annen plass som fra naturens side er blitt en såpass gunstig og beskyttet beliggenhet til del og følgelig skulle passe bedre for bosetning og festningsanlegg enn denne fjellbdekte og forholdsvis høye halvøyen som stikker ut i havet og er forbundet med fastlandet kun via en ca. 10 m bred og 300 m lang, lavtliggende landstripe.

Etter at de doriske grekere i fordums tider hadde fordrevet trakerne fra dette område, samlet de store, vel tilhuggede steinblokker på halvøyen og bygget her en sterk festning som ble kjent under navnet Messembria.

Rester av denne festningsmuren fra rundt 300-400-tallet står ennå igjen enkelte steder, spesielt i nærheten av byens hovedport og ved havnen.