search

Feriehus i Lappland

"Vi er samer og vil være samer uten dermed å bli ansett som mer eller mindre verd enn andre folk. Vi har en egen kultur som vi vil utfolde og videreføre."

Så enkelt, så selvbevisst definerer samenes kulturpolitiske manifest fra 1971 selvforståelsen til et folk som bor i et område ved polarsirkelen, som strekker seg over fire staters territorium: Norge, Sverige, Finland og Russland.

Samene tilhører Nord-Europas urinnvånere og var rundt år 100 f.Kr. de første som på permanent basis bosatte seg på det området som i dag tilhører Republikken Finland. Etter at de var blitt fortrengt nordover av nybyggere og bønder, gikk de i det 17. århundret over fra reinsdyrjakt til reinsdyropprett og nomadeliv. Blant dagens ca. 6.500 finske samer er det fremdeles mange som lever med og av reinsdyr. Den samiske kultur er rikholdig og levende som aldri før; og denne egenartede kulturen kan du også få oppleve i feriehuset i det finske Lappland – og dertil enda mer!

Hos NOVASOL finner du et stort utvalg av feriehus og hytter i Finland. Besøk landet som er kjent for sin tradisjonsrike kultur og vakker natur.