Trafikkbestemmelser - Italia

N
| Forfatter
(Publisert første gang: )
  • Veistandarden i Italia er god og det er gebyr for å kjøre på motorveiene.
  • Bruk av bilbelte er påbudt.
  • Det er påbud om at adressen i føre- og vognkort må være din aktuelle adresse.
  • Promillegrensen i Italia er 0,5 promille.
  • Fartsgrensene er satt ut fra hvilken type vei man befinner seg på. I byer og tettsteder er fartsgrensen maksimum 50 km/t. På landeveier er grensen 90 km/t, mens den på motorveier ligger på 110-130km/t.
  • Kjørelys brukes hele døgnet (som i Norge).
  • Påbudt med refleksvester hvis man beveger seg utenfor bilen på motorveier og andre høyt trafikkerte veier.
  • Noen bensinstasjoner holder stengt i lunsjen (12.00-15.00).
  • Blyfri bensin kan kjøpes på de aller fleste bensinstasjoner.
  • Parkeringsplasser: blå striper= parkering mot betaling, gul og gul/svart=parkeringsforbud.

Politiet har rett til å beslaglegge bilen hvis utenlandske turister ikke kan gjøre opp for seg på stedet, når de blir tatt i å bryte fartsgrensene. Kan man ikke betale på stedet, dobles beløpet automatisk. Vær derfor oppmerksom på skiltet ”Rallentare” som betyr kjør sakte.

Kjørestilen i Italia er meget hektisk, og respekten for trafikkregler og fotgjengere er noe annet enn det vi kjenner til fra Norge. Det er vanlig - men ikke lovlig - at italienske bilister kjører på rødt lys, om veibanen er klar! I byer er tuting forbudt, men alle tuter likevel.