Trafikk i Nederland

Planlegger du å kjøre bil til eller under ferien i Nederland? Da er det viktig å kjenne til de grunnlegggende trafikkreglene i landet. 

Alkohol: Promillegrensen er 0,5.

Vognkort og førerkort må medbringes.

Piggdekk og kjettinger er forbudt.

Det finnes ikke noe generelt påbud om vinterdekk.

Fartsgrenser

I byer og tettbebygde områder: 50 km/h

Utenfor byene: 80 km/h

Større veier: 100 km/h

Motorveier: 120 km/h

Mobiltelefoni

All bruk av mobil når man kjører bil og motorsykkel er strengt forbudt, såfremt man ikke bruker hands free-sett eller Car Kit. Når kjøretøyet står i ro, er all mobilbruk tillatt. Brudd på disse forskriftene medfører en bot på minimum 136 Euro. I tillegg kan mobilen bli beslaglagt.