Slovakias Historie

 • 6. til 8. årh. etter Kr. Det slaviske „storrike“ grunnlegges i det området som i dag er Slovakia.
 • 9. årh. Stormähriske rike. Slaveapostelen Cyrill og Methodius innfører den glagolitishe skriften. Seier over Magyaren og den bayeriske banden over stormähren ved Bratislava. Slovakia blir til en provins av Ungarn.
 • 10. årh. Przemysliden- Dynastiet i Böhmen, inndeling av vestslavere i tsjekkere og slovakere.
 • 14. årh. En fjerdedel av innbyggerne er tyskere.
 • 1437 Huset Habsburg gifter seg inn i det ungarske kongehuset.
 • 1526 Tyrkerne seirer ved Mohács over ungarerne. Hovedstaden blir lagt fra Stuhlweißenburg til Bratislava/ Pressburg. Biskopssete fra Gran (Esztergom) til Tyrnau. Ungarsk adel flykter til overungariske byer og blander seg med den slovakiske adelen.
 • 16. til 18. årh. Ungarsk adel slår seg sammen med tyrkerne, siden også med protestantiske (tyskere) byer i Slovakia mot Habsburg. Motreformasjon. Nedgang av byene
 • 18. årh. Maria Theresia og Joseph II iverksetter reformer. Liberaliseringen gir en kulturell og økonomisk oppgang.
 • 19. årh. Voksende ungarske og slovakiske nasjonalister. Starten på det slovakiske skriftsspråket.
 • 1848 Slovakiske intellektuelle møtes i Liptau for grunnlaget av en føderallov til monarki.
 • 1849 En slovakisk nasjonal autonomi blir tilbakevist av Schwarzenbergregjeringen. Utvandring (mest til Amerika) på grunn av økonomiske problemer.
 • 1867 Etter et østerrisk- ungarsk forlik følger en sterk magyarisiering.
 • 1918-1920 Slovakia blir en del av Tsjekkoslovakia. Som en følge av avtalen i Trianon mister Ungarn nordlige deler av Donau.
 • 1920 til 1938 Religiøse motsetninger og tsjekkisk dominans i Tsjekkoslovakia fører til en sterk slovakisk nasjonalisme. Karpatentyskere (ca. 5 % av befolkingen) får kulturautonomi.
 • 30.09.1938 München forliket. Tsjekkoslovakia blir tvunget til å gi sudetenområdene til det tyske rike.
 • Oktober 1938 Slovakisk regjering erklærer slovakisk autonomi: Tsjekkoslovakia.
 • November 1938 Wiener avtalen tvinger Tsjekkoslovakia til å gi fra seg områdene til Polen og Ungarn.
 • 14.03.1939 Hitler tvinger Jozef Tiso, sjefen i den autonome slovakiske regjeringen til en deling av Slovakia. Den slovakiske regjeringen reagerer med å erklære Slovakia for en selvstendig republikk. Tiso gir Slovakia til „beskyttelse under Hitler“.
 • 15.03.1939 Den tsjekkiske parlamentpresidenten Hacha undertegner under Hitlers press opprettelsen av „protektoratene Böhmen og Mähren”.
 • 1940 Slovakia tilslutter seg „tremaktspakten“. Aktiv deltagelse i krigen mot Sovjetunionen. Slovakia produserer rustningsgods for det tredje rike (Hermann-Göring-Werke).
 • 29.8.1944 Et nasjonalt slovakisk opprør fører til at Slovakia trer ut av „tremaktspakten“. Sterke kommunistiske aktiviteter.
 • 1945 Med en borgerlig regjering blir Slovakia en del av Tsjekkoslovakia igjen. Utdriving av karpatentyskere. Karpato-Ukraina går til Sovjetunionen.
 • 1948 Maktovertakelse av kommunistene. Slovakisk rustningsindustri blir forsterket gjennom Warsawa-pakten.
 • 1968 Praha våren og A. Dubcek. Delautonomi av Slovakia. Innmarsj av ”de sosialistiske brøderstatene” på grunnlag av Bresjnev - doktrinen.
 • 1989 Offisiellt besøk fra Gorbatsjov, "myk revolusjon" under ledelse av „den offentlige bevegelsen mot makt“ (hovedsakelige opposjonelle fra kirken og miljøvernbevegelsen). Husak avgår som president. Dubcek blir valgt til ny president av den føderale regjeringen.
 • 1990 Fritt valg i Tsjekkoslovakia.
 • 1991 Tsjekkoslovakia blir assosiert medlem av EU.
 • 1992 Det slovakiske parlamentet tar avskjed med deklarasjonen om Slovakias suverenitet. Oppløsningen av Tsjekkoslovakia blir avslått i føderalparlamentet.
 • 01.01.1993 Slovakia blir en uavhengig republikk. Allerede i de første 15 månedene oppstår det store konflikter innen regjeringspartiet HZDS (bevegelsen for et demokratisk Slovakia).
 • Mars 1993 Utenriksministeren Knazko og åtte andre stortingsmenn forlater HZDS og grunnlegger ADSR. Flere fra regjeringen følger etter.
 • April 1993 Europaforlik (trer i kraft den 01.01.1995).
 • 30.09./01.10.1994 Regjeringen til Meciar mister flertallet i parlamentet. Etter en tale av president Michal Kovac i parlamentet, hvor han kommer med sterk kritikk til regjeringen, stiller opposisjonspartiet seg kritisk til regjeringen. Ved nyvalg blir igjen Meciars HZDS det sterkeste partiet. Han danner en koalisjon med SNS (det slovakiske nasjonalpartiet) og venstrepartiet ZRS. President Kovac oppfordrer regjeringen å få fjernet ”demokratiunderskudd”.
 • 25./26.09.1998 Mikulas Dzurinda (SDK) blir valgt til statsminister.
 • 29.05.1999 Første direkte valg av president. Valgt blir Rudolf Schuster.
 • 15.02.2000 Forhandlinger med EU
 • 20./21.09.2002 Ved parlamentsvalget vinner de konservative- liberale partiene SDKU, SMK, KDH und ANO flertall og danner regjering. Gammel og ny minister blir Mikulas Dzurinda.
 • 21./22.11.2002 NATO-møte ved Praha: Slovakia får tilbud om medlemskap.
 • 12./13.12.2002 Slovakia og ti andre land får bekreftelse på et NATO medlemsskap.
 • 16.04.2003 I Athen undertegner Slovakia medlemmskap med EU.
 • Desember 2003 Regjeringen mister flertall, men fortsetter som en mindretallsregjering.
 • 29.03.2004 Slovakia blir medlem av NATO.
 • 03./17.04.2004 Andre direkte valg av statsminister. Ivan Gasparovic vinner.
 • 01.05.2004 Slovakia blir medlem av EU.
 • 01.01.2005 Slovakia overtar presidentskapet til det sentral europeiske initiativet.
 • 23./24.02.2005 Møte med president Bush og Putin i Bratislava.