Slovenias historie

Dagens Slovenia hadde en rik og variert historie allerede før den slaviske bosetningen. Allerede for mer enn 250.000 år siden bosatte menneskenes forfedre seg i dagens Slovenia. Steinverktøy som ble funnet i hulen i Loya ved Orehek, og den eldste fløyten i verden fra hulen Divje babe er fra den tiden.

 • Hus på stylter: For ca. 7.000 år siden ble de første hus på stylter bygd.
 • Jernalder
 • Fra 1.000 til det 3. århundre f.Kr.; de største funn fra den tiden er Situla fra Vace, fyrstegravene i Novo mesto og utgravningene i Soca-regionen.
 • Kelterne: I det 3. århundret f.Kr. grunnla kelterne den første stat, Regnum Noricum (det Noriske kongedømme), i dagens Slovenia.
 • Romerne: På 100-tallet bygget romerne viktige veier og byer som fortsatt er bevart: Emona (Ljubljana), Celeia (Celje), Poetovio (Ptuj), Castra (Ajdovšcina) og nekropolen Šempeter i Savinja-dalen.
 • Slaverne og Karatania: På slutten av 300-tallet falt det Romerske rike fra hverandre. På 500-tallet bosatte Slaverne seg i dette området, og på 600-tallet oppsto den første selvstendige stat, fyrstedømmet Karatania.
 • Kristendom og føydalisme: På 800-tallet kom kristendommen, og på 900-tallet oppsto de første nedtegnelser på det slovenske språk skrevet med latinske bokstaver (Brižinski spomeniki).
 • Utvikling av handel og håndverk: Fra 1000-tallet ble de første klostrene som trossentre grunnlagt. På den tiden ble det også bygd flere byer som ble sentre for handel og håndverk: Kranj og Kamnik (1228), Škofja Loka og Piran (1274), Novo mesto (1365) og Celje (1451). På 1100- og 1200-tallet ble Habsburgerne mektigere og mektigere, og kystbyene ble en del av republikken Venezia.
 • Cillis grever og Habsburgerne: På 14-tallet døde den eneste adelen i Slovenia, grevene av Cilli, og hele dagens Slovenia kom under Habsburgerne.
 • Tyrkeres invasjon og bondeoppstand: På 1400- og 1500-tallet invaderte Tyrkerne landet og det oppsto bondeopprør (1515 og 1572) som varte til 1700-tallet.
 • Protestantismen: 1550 - den første boken på slovensk, skrevet av reformatoren Primož Trubar: katekismen. Jurij Dalmatin oversatte bibelen til slovensk.
 • Fra Maria Theresia til de Illyriske provinsene: På 1700-tallet, under keiserinne Maria Theresia og hennes sønn Joseph II, og særlig mellom 1809 og 1813, da de Illyriske provinsene oppsto, forbedret stillingen til det slovenske språket seg i skolene.
 • Et forent Slovenia: I 1848, revolusjonsåret, oppsto det første slovenske politiske programmet – kravet om et forent Slovenia. France Prešeren skrev Zdravljica, dagens slovenske nasjonalsang.
 • 1. Verdenskrig: Slovenia kjempet på det østerrisk-ungarske monarkiets side.
 • Tapet av slovenske områder og det første Jugoslavia: I 1919 ble det første slovenske universitet i Ljubljana grunnlagt. I årene etter tapte Slovenia store områder i nord og vest og ble en del av det Jugoslaviske kongerike i 1929.
 • 2. Verdenskrig: De slovenske områdene ble delt mellom Italia, Tyskland og Ungarn. Etter marskalk Josip Broz–Titos nederlag ble Slovenia en av de seks republikkene i Jugoslavia.
 • Etter Titos død: Den store økonomiske, politiske og sosiale krisen førte sammen med nasjonalistiske partier på 1990-tallet til at Jugoslavia falt sammen.
 • Slovenias uavhengighetskrig: 88 % av velgerne stemte for Slovenias uavhengighet i 1990. Landet ble selvstendig den 25.6.1991. I 1992 ble Slovenia medlem av FN.

 

EU- og NATO-medlem

Den 1.5.2004 ble Slovenia medlem av EU. Samme år ble landet også medlem av NATO.