Tyrkias historie

Viktige begivenheter i den nyere tyrkiske historien:

 • 1918: Nederlag for Det osmanske riket i første verdenskrig med våpenhvilen i Mudros; delvis alliert okkupasjon.
 • 1919: Starten på den nasjonale frigjøringskrigen under ledelse av Mustafa Kemal Atatürk.
 • 1920: Sèvres-traktaten (ikke anerkjent av Atatürk).
 • 1922: Avskaffelse av sultanatet og slutten på Det osmanske riket; Izmir (Smyrna) gjenerobres.
 • 29.10.1923: Atatürk utroper republikken; fredsavtalen i Lausanne.
 • 1924: Første forfatning. Avskaffelse av det islamske kalifat (03.03.).
 • 1925: Islamsk motivert kurderopprør (februar-juni) under ledelse av Sjeik Said. Forbud mot religiøse ordener og menigheter. Avskaffelse av fessen. Innføring av den vestlige kalenderen.
 • 1926: Modernisering av sivil- og strafferetten etter europeisk mønster.
 • 1928: Innføring av det latinske alfabetet. Avskaffelse av islam som statsreligion.
 • 1933: Tyske høyskolelærere begynner å emigrere til Tyrkia.
 • 1934: Innføring av kvinnelig stemmerett.
 • 1936: Montreux-traktaten med regulering av skipsfarten gjennom stredene.
 • 1938: Provinsen Hatay (Alexandrette) tilfaller Tyrkia gjennom en folkeavstemning. Mustafa Kemal Atatürk dør (10.11.).
 • 1945: Tyrkisk krigserklæring mot Tyskland. Tyrkia med på grunnleggelsen av De forente nasjoner (FN). Overgang til flerpartisystem.
 • 1948: Truman-doktrinen: Styrking av det amerikanske engasjementet i Tyrkia i overensstemmelse med USAs "containment"-poltikk.
 • 1949: Medlem av Europarådet (09.08.) fire måneder etter rådets grunnleggelse (05.05.).
 • 1950: Valgseier til det Demokratiske parti, Demokrat Partisi (DP), med Adnan Menderes; Atatürks Republikanske Folkeparti, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), avløses for første gang.
 • 1952: Medlem av NATO. Deltagelse i Korea-krigen.
 • 1959: Traktater i Zürich og London (Tyrkia bli sammen med Hellas og Storbritannia garantimakter for Kypros).
 • 1960: Første militære statskupp (27.05.): Regjeringen Menderes avsettes. Kypriotisk uavhengighet.
 • 1961: Annen "liberale" forfatning.
 • 1963: Tyrkia assosiert medlem av EEC (Ankara-traktaten av 12.09.1963).
 • 1971: Annet militære statskupp (12.03.).
 • 1974: Tyrkisk militær intervensjon på Kypros som følge av det greskinspirerte statskuppet på øyen (20.07.).
 • 1980: Tredje militære statskupp ("12. september"). General Evren blir president.
 • 1982: Den tredje forfatning vedtas gjennom en folkeavstemning (07.11.).
 • 1983: Ved parlamentsvalget får Fedrelandspartiet, Anavatan Partisi (ANAP), under ledelse av Turgut Özal absolutt flertall.
 • 1987: Folkeavstemning over opphevelsen av utestengelsen av politikerne som ble bannlyst i 1980; parlamentsvalg med seier til Özal (ANAP). Søknad om EF-medlemskap.
 • 1995: Første "zivile" forfatningsendring. Fremskyndt parlamentsvalg med det islamske Velferdspartiet, Refah Partisi (RP), som største parti.
 • 1996: Tollunion med EU (fra 01.01.).
 • 1998: Regjeringen Yilmaz styrtes i november.
 • 11.01.1999: Mindretallsregjering under ledelse av Bülent Ecevit fra det Demokratiske venstrepartiet, Demokratik Sol Parti (DSP).
 • Begynnelsen av 1999: PKK-leder Öcalan pågripes i Kenya og bringes til Tyrkia (senere til fangeøyen Imrali i Marmarahavet).
 • 10./11.12. 1999: Tyrkia blir kandidat til EU-medlemskap (ER Helsinki)
 • 19.02.2001: En stor regjerings-, finans- og næringslivskrise bryter ut; den "svarte onsdagen".
 • 03.08.2002: Den tredje reformpakken vedtas i parlamentet som tilnærming til EUs "Acquis communautaire", bl.a. med avskaffelse av dødsstraff.
 • 15.04.2003: På assosiasjonsrådet med Tyrkia presenterer EU det nye partnerskapet.
 • 14.12.2003: Ved valget på Nord-Kypros vinner kreftene som er for løsrivelse. Ankara er beredt til å forhandle. FNs generalsekretær Annan involverer seg først etter at forhandlingene i Haag strander i mars 2003.
 • 26.09.2004: Det tyrkiske parlament vedtar omfattende strafferettsreformer som trer i kraft 01.06.2005.
 • 17.12.2004: Det europeiske råd beslutter å oppta medlemsskapsforhandlinger med Tyrkia den 03.10.2005.
 • 01.01.2005: Innføring av myntenheten Nye tyrkiske lira, Yeni Türk Lirasi (YTL), à 100 kurus.
 • 03.10.2005: EU opptar medlemsskapsforhandlinger med Tyrkia.