Trygg utleie av din hytte

Det er viktig for oss at du føler deg trygg når du leier ut din hytte. Derfor er du automatisk dekket av vår huseierforsikring og småskadekonsept når du leier ut gjennom oss.

Huseierforsikring

Vår huseierforsikring dekker det meste av skader på din hytte og/eller tilhørende eiendom forårsaket av NOVASOL-gjest, hvis din forsikring ikke dekker skaden.

Forsikringen inkluderer:

  • Dekning av skade på eiendom forårsaket av en NOVASOL-gjest.
  • Dekker tap av leieinntekt, hvis utbedring av skaden medfører at du ikke kan leie ut din feriebolig i en periode, dekker huseierforsikringen leieinntekten som på skadetidspunktet allerede var booket.
  • Egenandel 1000 DKK. NOVASOLs huseierforsikring dekker differansen når din privatforsikring dekker skaden og du har en egenandel høyere enn 1000 DKK.
  • Ansvarsforsikring. Skulle leier eller en annen i reisefølget være så uheldig å komme til skade på eiendommen i utleieperioden, dekker Huseierforsikringen de fleste personskader ved å betale rimelige utgifter til legebehandling, transport og erstatning av ødelagt tøy m.m. Likevel er det naturligvis en forutsetning at du kan gjøres ansvarlig for skaden. Og mye mer.


Med andre ord, fungerer forsikringen som en tilleggsforsikring til din privatforsikring. Hvis din forsikring ikke dekker, dekker kun deler av skaden eller dekker hele skaden, men din egenandel er større enn 1000 DKK, vil vår forsikring tre i kraft. Vi anbefaler imidlertid sterkt at du har din egen forsikring, som inkluderer ansvar, da huseierforsikringen har noen begrensninger og dekker f.eks. ikke tyveri.

NOVASOLs Småskadeforsikring

Småskadekonsept

NOVASOL kompenserer kostnad for reparasjon eller nyinnkjøpt vare inn til 1100 NOK, forbeholdt visse regler. Det er ingen egenandel og du trenger ikke melde skaden til din privatforsikring.


NOVASOL har som mål å unngå misnøye mellom gjester og huseiere ved avreise på grunn av f.eks. en ødelagt stol. Det eneste du må gjøre er å overlevere skjema for småskadekonsept ved gjestens ankomst. Ved avreise må skjemaet fylles ut og signeres av gjesten dersom en skade har oppstått under oppholdet.

Du reparerer skaden eller kjøper ny vare – NOVASOL kompenserer kostnad inn til 1100 NOK.

Overstiger kostnaden 1100 NOK, vil din privatforsikring eller NOVASOLs huseierforsikring mest sannsynlig dekke skaden.