Utbygger av hyttetomter

Utleie gjennom et profesjonelt utleiebyrå

Salg av nye hytter fremmes gjerne ved å anbefale utleie gjennom et profesjonelt utleiefirma. NOVASOL har erfaring fra samarbeid med etter hvert mange forskjellige utbyggere.

Et vellykket samarbeid for både den endelige hytteeier og NOVASOL baserer seg blant annet på god kommunikasjon.

Viktige punkter å formidle til kjøpere av nye hytter

  1. Å leie ut en nyoppført hytte vil ikke kunne helfinansere kjøpet, men den letter utgiftene og gir derfor flere muligheten til å eie en egen hytte.
  2. Utleie passer for de som synes det er OK at hytten deles med besøkende gjester. Det passer dårlig for de som setter veldig personlig preg på hytten eller de som er redd for private ting de måtte ha på hytten. Nyoppførte hytter egner seg i denne sammenhengen. Her er det ikke noe som skal tas bort for utleien sin del.
  3. For de allerfleste som eier hytter gjelder at de ikke har anledning til å være på hytten oftere enn til egen ferie et par ganger i året samt noen langhelger. Hytten står derfor uansett tom store deler av året og dette innbyr til utleie.

Hvorfor kontakte NOVASOL

NOVASOL samarbeider gjerne med utbyggere av nye hyttetomter. Vi leverer blant trykt informasjonsmateriale, tilpasser informasjon som kan følge deres salgsprospekter eller er behjelpelig med materiale til deres nettsider.

Ta gjerne kontakt med oss for vurdering av et samarbeid: