Om NOVASOL

Historien om NOVASOL

Det hele startet for mer enn 40 år siden - 28. desember 1968 - og den nystartede virksomhetens første produkt var hytteferie i Norge. Fra et bokstavlig talt one-man-show i et kjellerlokale på Nørrebro har det daværende Nordisk Ferie utviklet seg til det nåværende NOVASOL - Nord-Europas største utleievirksomhet for feriehus. Forskjellen mellom den gang og i dag er stor - og allikevel er de vesentligste av NOVASOL's prinsipper og holdninger fortsatt de samme.

I dag er NOVASOL et internasjonalt konsern med datterselskap i en lang rekke land, mange service-kontor på populære feriedestinasjoner og flere hundre dyktige og engasjerte medarbeidere. NOVASOL er en del av Wyndham Worldwide-gruppen.

Etter 40 års virksomhet setter vi fortsatt kunden i sentrum, og vi holder fast ved de samme 3 begrepene som alltid har kjennetegnet NOVASOL: kvalitet - service - troverdighet. I NOVASOL tilstreber vi å skille oss fra andre ved å tilby et topp kvalitetsprodukt, en bedre og mer personlig service og troverdighet. Dette betyr at du kan regne med at vi holder det vi lover deg. Vi legger derfor stor vekt på et tillitsfullt samarbeid med våre mange huseiere slik at vi gjennom dette fellesskapet får hevet kvaliteten.

Vi satser utrolig mye på å gi våre medarbeidere de beste arbeidsbetingelser, samtidig som vi har høye krav og forventninger - dermed fremmer vi også servicen overfor våre kunder som vi legger meget stor vekt på. Endelig baserer vi vårt forretningskonsept på å holde på våre kunder - uansett om vi snakker om huseiere eller leiere av feriehus. Det skjer best gjennom troverdighet og gjennom hardt og målrettet arbeid etter prinsippet "det vi lover, det holder vi - og helst litt mer".

Jeg håper vår internett-presentasjon av NOVASOL vil gi deg en god oppfattelse av vår virksomhet, og skulle du ha lyst til å prøve vår kvalitet, service og troverdighet - som eier eller leier av et feriehus - er du hjertelig velkommen.

 

Med vennlig hilsen

Bernd Muckenschnabel

Styreformann for NOVASOL A/S-konsernet

Bernd Muckenschnabel