Kultur i Montenegro

Montenegro ligger i skillet mellom øst og vest, og ortodokse og katolske påvirkninger fra begge kulturer er synlige her. Området ble befolket for mer enn 180.000 år siden. De første sporene av forhistoriske mennesker er funnet i hulen Crvena Stijena (Red Rock). På slutten av det 2.århundre f.Kr. var Montenegro en del av det romerske imperiumet. Etter oppdelingen ble det en vestlig og et østlig imperium. Montenegro befant seg i det østlige imperium som senere ble kalt Byzanz. Mot slutten av det 6. og i begynnelsen av det 7. århundrede bosatte slaviske stammer seg i området av nåtidens Montenegro.

Middelalderen

I middelalderen skapte befolkningen i Montenegro ikke kun et uavhengig kongerike, men etterlot seg en rik kulturarv med monumenter fra alle de store stilperiodene(pre-romansk, romansk, gotisk, renessansen...), men også sin egen arkitektur. I løpet av denne tiden opsto det litterære, historiske og kirkelige værker. Mot slutten av det 15. århundrede startet de første slaviske trykkeriene sin drift i Montenegro. Katolske og ortodokse klostre og kirker ble bygd. Harmonien mellom trosretninger vitner, i kirker, med to altre - ett for ortodokse og ett for katolikker.

Middelalderen i Montenegro endte med tap av uavhengighet og var starten på det osmanske styre. Islamismen har satt sitt preg på arkitekturen og i en lang rekke kulturelle aktiviteter, den etablerte seg ved siden av den ortodokse og katolske kristendommen. Montenegro ble etter avslutningen av det osmanske styret til et av de mest interessante områdene på Balkan og etablerte en uavhengig stat.

Hersker Petroviæ Njegoš

Den prestisjefylte familien Petroviæ Njegoš hersket i to århundreder over Montenegro. Herskerne fra familien Petroviæ Njegoš tog kontakt til alle de store verdensmakter - først med Russland (1711) etterfulgt af Østerrike (1715), og ved utgangen av det 18. århundrede Frankrike.

Den offisielle internasjonale annerkjenelsen av Montenegro ble mottatt på kongressen i Berlin i 1878. Fyrstendømmet opptok deretter diplomatiske forbindelser med mange europeiske land og USA.

Prins Nikola Petroviæ Njegoš var i 1860 i spissen for staten og erklærte seg som konge i 1910.

Tidligere Jugoslavia

Kongeriket Montenegros deltok i 2. verdenskrig. Til slutt mistet landet sin uavhengighetstilstand og ble en del av Kongeriket av serbere, kroater og slovenere (Jugoslavien), som oppsto i 1918. Først i 2006 fikk Montenegro sin uavhengighet tilbake gjennom en folkeavstemning.

Arkitektur

I arkitektur, interiør design, møbler, nasjonaldrakter, smykker og pyntegjenstander kan man se en arv fra de ulike kulturene som har levd sammen i århundreder i området Montenegro.

Den omfattende kulturaren i Montenegro består av mange monumenter fra ulike epoker, som f.eks klostre, kirker, moskeer, mausoleer og arkæologiske funn. Dertil hører mange tradisjonelle festivaler med de flotteste nasjonaldrakter og folkedans som feks Oro kan ses i karnevaler og friluftsteater. Den rike litterære og kunst kulturarv og verdifulle etnografiske samlinger blir oppbevart i tallrike museer, biblioteker og gallerier.

Poesi

En viktig del av tradisjonen er den episke poesi som forteller om historien bak Montenegros kamp for frihet og uavhengighet. Det leveres tradisjonelt sett muntlig av guslar (violinist / fortelleren) til publikum og følges av musikk av gusle (violin). Det mest berømte episke poesidikt er Gorski Vijenac (bjerg krans) av Petar II Petrovic Njegos.

Den første bok-Oktoih (den første stemme) ble trykt i 1494 i trykkeriet Đurđe Crnojevic.

Den største forfatter i Montenegro er Greve Petar II Petrovic-Njegoš. Han æres den dag i dag med et mausoleum på Mount Lovćen.