NOVASOLs persondatapolitikk

Under finner du NOVASOLs personvernerklæring, som inneholder informasjon om hvordan vi samler inn, bruker, deler og verner personopplysninger.

1.    Ansvar for personopplysningene dine

www.novasol.dk og andre NOVASOL-nettsteder og -kataloger eies og vedlikeholdes av NOVASOL A/S, Virumgårdsvej 27, DK-2830 Virum, Danmark. 

Eventuelle henvendelser vedrørende personvern kan gjøres skriftlig til e-postadressen datainformation@novasol.com 
NOVASOL er ansvarlig for korrekt behandling av de personopplysningene du sender til oss. Vi lagrer og behandler personopplysningene dine i samsvar med personvernloven. 

2.    Opplysninger som samles inn og behandles

Om leietaker:

Når du bestiller leie av feriehus hos NOVASOL, behandler vi personopplysningene du har oppgitt i forbindelse med bestillingen. Typisk gjelder dette navn, adresse, telefonnummer, eventuelt e-postadresse og betalingsinformasjon. 

Om huseier:

Når du velger å leie ut feriehuset ditt gjennom en formidlingsavtale med NOVASOL, behandler vi personopplysningene du har oppgitt i forbindelse med inngåelsen av avtalen. Typisk gjelder dette navn, adresse, telefonnummer, eventuelt e-postadresse, bankkontoinformasjon og informasjon om feriehuset.

Generelt:

Når du bruker nettstedet vårt, bruker vi informasjonskapsler til å samle inn data om hvordan du bruker nettstedet. Du finner mer informasjon om informasjonskapsler og hvordan vi bruker dem i vår erklæring om bruk av informasjonskapsler.

3.    Formålet med behandlingen av personopplysninger

Personopplysningene du gir til oss, kan brukes til forskjellige formål, avhengig av ditt forhold til NOVASOL, for eksempel

•    for å gjennomføre en bestilling du legger inn hos NOVASOL
•    for å oppfylle de forpliktelsene vi har i henhold til formidlingsavtalen når du leier ut feriehuset ditt gjennom NOVASOL
•    til statistiske formål for å optimalisere utleien og å gjøre den servicen vi gir deg, enda bedre
•    for å gjøre senere besøk til nettstedet vårt mer personlig
•    for å informere deg om tilbud og andre tjenester som vi tror er av interesse for deg
•    for å behandle henvendelser til kundeservice  
•    for å sende deg informasjon du har bedt om

4.    Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Når du bestiller et feriehus gjennom NOVASOL eller inngår en formidlingsavtale med NOVASOL, vil du motta spesifikk informasjon om det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysningene dine (heretter kalt behandlingsgrunnlag). 
Vi behandler personopplysninger ut fra et av følgende behandlingsgrunnlag:

Oppfyllelse av kontrakt

Med leietaker:

Når du bestiller et feriehus gjennom NOVASOL, behandler vi personopplysningene du oppgir i forbindelse med bestillingen fordi det er nødvendig for å kunne gjennomføre bestillingen og oppfylle leieavtalen. Hvis du ikke er villig til å gi fra deg disse opplysningene, kan vi ikke gjennomføre bestillingen. 

Med huseier:

Når du inngår en formidlingsavtale med NOVASOL, behandler vi personopplysningene du oppgir i forbindelse med inngåelsen av denne avtalen i tillegg til opplysninger om feriehuset fordi det er nødvendig for å kunne gjennomføre og optimalisere utleien og oppfylle de forpliktelsene vi har i henhold til avtalen. Hvis du ikke er villig til å oppgi disse opplysningene, kan vi ikke oppfylle de forpliktelsene vi har i henhold til denne avtalen. 

Legitim interesse

Med leietaker:

Når du bestiller et feriehus gjennom NOVASOL, behandler vi personopplysningene du oppgir i forbindelse med bestillingen fordi vi ønsker å kontakte deg med gode tilbud. Denne behandlingen av person¬opplysningene dine er basert på vår legitime interesse for å holde kontakten med deg i håp om at du vil leie feriehus gjennom oss også i fremtiden. Du kan derfor regne med at vi kontakter deg løpende med tilbud. 

Med huseier:

Når du inngår en formidlingsavtale med NOVASOL, behandler vi personopplysningene du oppgir i forbindelse med inngåelsen av denne avtalen fordi vi etter at avtalen er avsluttet, ønsker å kontakte deg med tilbud om å gjenoppta samarbeidet. Denne behandlingen av personopplysningene dine er basert på vår legitime interesse for å holde kontakten med deg og dermed gjøre det mulig for oss å gjenoppta vårt samarbeid. Du kan derfor regne med at vi etter at avtalen er avsluttet, kontakter deg med tilbud og informasjon som er relevant for deg i forbindelse med en avgjørelse om å gjenoppta utleie gjennom NOVASOL.
Du har rett til når som helst å be oss om ikke å sende markedsføringsmateriale til deg. Du kan gjøre det ved å kontakte e-postadressen datainformation@novasol.com.

Generelt:

Vi bruker noen personopplysninger til statistiske formål for å kunne optimalisere den servicen vi yter deg. Vi gjennomfører denne behandlingene basert på en interesse for å yte best mulig service.

Av og til gir vi krypterte e-postadresser videre til blant annet Facebook og Google, slik at de på vegne av NOVASOL kan bruke dem til å skape interesse for våre produkter, tjenester og konsepter og inspirere brukere til å besøke vårt nettsted. Vi bruker også kundedataene våre til nettsteder for anmeldelser, blant annet Trustpilot. Det kan derfor forekomme at du vil motta en henvendelse hvor vi ber om kommentarer fra deg vedrørende oppholdet i feriehuset eller tjenester du har mottatt fra oss. Disse behandlingene er basert på vår interesse for å målrette markedsføringen vår og yte best mulig service. 

Du har rett til når som helst å si nei til behandlingen av personopplysningene dine til dette formålet. Du kan gjøre det ved å kontakte e-postadressen datainformation@novasol.com

Samtykke

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til noen samarbeidspartner med henblikk på at de spesielt kan ta kontakt med deg med gode tilbud osv. med mindre du har gitt særskilt samtykke til dette. 

Hvis vi bruker bilder eller video av deg i markedsføringsøyemed, ber vi om ditt samtykke før bruk. 

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å kontakte e-postadressen datainformation@novasol.com.

Overholdelse av en rettslig forpliktelse 

Når loven fastsetter et behandlingsgrunnlag, vil vi også behandle personopplysningene dine på grunnlag av denne rettslige forpliktelsen.

5.    Overføring av personopplysninger til andre

NOVASOL gir i nødvendig omfang relevante personopplysninger til utleiere og leietakere, andre selskaper i NOVASOL-konsernet, slike samarbeidspartnere som reisebyråer, utleieportaler, kredittkortselskaper, forsikringsselskaper og rengjøringsselskaper samt offentlige myndigheter med henblikk på å kunne gjennom-føre og optimalisere utleie og dermed fylle våre forpliktelser, for å kunne kreve inn riktig og sikker betaling eller i den grad det er nødvendig i henhold til gjeldende lov.
Hvis du har gitt særskilt samtykke til det, gir vi personopplysningene dine videre til utvalgte samarbeidspartnere med henblikk på at de særskilt kan ta kontakt med deg med gode tilbud osv. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å kontakte e-postadressen datainformation@novasol.com.

NOVASOL overfører personopplysninger til land utenfor EU og EØS bare i den utstrekning det er nødvendig og bare når vi har sikret oss passende garantier for et tilstrekkelig sikkerhetsnivå, enten fordi EU-kommisjonen har kommet til at sikkerhetsnivået i det angjeldende land er tilstrekkelig høyt, eller gjennom det såkalte Privacy Shield-programmet eller standard personvernforskrifter som er vedtatt av Kommisjonen. Du kan få ytterligere informasjon ved å kontakte datainformation@novasol.com 

6.    Tidsrom for lagring av personopplysninger

Vi lagrer personopplysningene dine bare så lenge det er nødvendig i henhold til de relevante formålene eller i samsvar med gjeldende lover. Vi sletter personopplysningene dine når det ikke lenger er nødvendig å lagre dem.

7.    Dine rettigheter

Du har rett til å bli informert om hvilke opplysninger NOVASOL har registrert om deg og å få slike opplysninger endret hvis det er feil i dem. Du har rett til å motta en kopi av personopplysningene som behandles.
Du har rett til å få personopplysningene dine slettet hvis opplysningene ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålene de ble samlet inn for eller hvis behandlingen er ulovlig. 
Du har rett til å be NOVASOL om å begrense behandlingen av personopplysningene dine.
Du har rett til å be oss om å slutte å sende markedsføringsmateriale til deg. 
Du har rett til å motta personopplysningene dine i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format og å få overført disse opplysningene til en annen dataansvarlig hvis det er teknisk mulig.
Du har rett til å levere inn en klage til en tilsynsmyndighet. 
Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke hvis vi behandler personopplysningene dine basert på ditt samtykke.

Alle henvendelser vedrørende rettighetene kan skje til e-postadressen datainformation@novasol.com

8.    Andre nettsteder

Nettstedet vår kan inneholde lenker til andre nettsteder. Denne personvernerklæringen gjelder imidlertid bare for vårt nettsted. Hvis du følger lenker til andre nettsteder, anbefaler vi derfor at du leser gjennom deres personvernerklæring.

9.    Oppdatering av personvernerklæringen vår

Vi gjennomgår jevnlig personvernerklæringen vår, og vi legger ut alle oppdateringer på nettstedet vårt.
Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert i mai 2018. 

Alle henvendelser vedrørende personvern kan  gjøres til e-postadressen datainformation@novasol.com.