Betingelser for Bruk

Avtale mellom deg og NOVASOL

Dette Nettsted er gjort tilgjenglig for deg av Awaze A/S. Din bruk av dette Nettsted og/eller din godkjennelse uten endringer i betingelsene, vilkår og bemerkninger publisert på dette Nettsted (Betingelser”) utgjør ditt samtykke med alle slike betingelser. HVIS DU IKKE SAMTYKKER TIL DISSE BETINGELSER, ER DU IKKE AUTORISERT TIL Å BRUKE DETTE NETTSTED.

Disse betingelser gjelder både din bruk av, og alle dine besøk via Internett til dette Nettsted.

NOVASOL forbeholder seg retten til å endre, eller på annen måte oppdatere disse betingelser til enhver tid. Slike omformuleringer, endringer eller oppdateringer skal gjelde umiddelbart etter at de er bekjentgjort.

Dette Nettsted åpner muligheten til å knytte seg til mange andre nettsteder som er, eller ikke er, knyttet til dette Nettsted og/eller til NOVASOL, og som kan ha betingelser, vilkår og bruksanvisninger som er annerledes eller inneholder betingelser, vilkår og kunngjøringer i tillegg til betingelsene spesifisert på dette Nettsted. Din tilgang til slike nettsteder gjennom lenker gitt på dette Nettsted, er regulert av betingelser, vilkår, kunngjøringer og vilkår for bruk av de enkelte nettsteder, og ikke dette Nettsted.

NOVASOL garanterer ikke sendingen og behandlingen av noe data, on-line aktivitet eller transaksjoner sendt inn til dette Nettsted. Fremsending av informasjon betyr ikke at on-line aktiviteten eller transaksjonen er akseptert eller avvist, den indikere kun at en fremsending er påbegynt. Alle on-line aktiviteter og transaksjoner krever skriftlig bekreftelse. Videre, servicenivået tilgjengelig på dette Nettsted kan variere, og dette Nettsted kan være utilgjengelig eller ute av funksjon i perioder. NOVASOL reserverer seg videre retten til å suspendere eller avslutte dette Nettsted i sin helhet, eller deler av det, for forretnings- eller tekniske årsaker. Man kan imidlertid fortsatt nå NOVASOL's services gjennom tradisjonelle kanaler, så som telefon eller ordinær post.

PERSONDATAPOLITIKK

Klikk her for våre regler for persondatapolitikk

VAREMERKER, OPPHAVSRETT OG RESTRIKSJONER

Dette Nettsted er eid, kontrollert, styrt og drevet av Awaze A/S Virumgårdsvej 27, DK-2830 Virum, Denmark, Telefon +45 39277000. Copyright © Awaze A/S. Alle rettigheter reservert.

Alt innhold på dette Nettsted, inkludert, men ikke begrenset til, tekst, bilder, illustrasjoner, audio – og video klipp, er beskyttet av Opphavsrett, varemerker, servicemerker, og/ eller annen intellektuell eiendomsrett (regulert av norsk lov).

Innholdet på dette Nettsted, eller enhver nettside eid, drevet, kontrollert eller godkjent av NOVASOL, er ene og alene for ditt personlige, og ikke - kommersielle, bruk. Du kan skrive ut en kopi av innholdet, men du kan ikke endre, kopiere, vise frem, fremføre, reprodusere, gjenutgi, autorisere, lage arbeider med avledet materiale fra, overføre, laste opp, slå opp, fremsende, distribuere, selge og/eller utnytte innholdet eller informasjonen på noen måte (inkludert per e-post eller på andre elektroniske måter), eller noe software involvert i bruken av slikt innhold eller informasjon, for kommersielt bruk, uten å ha innhentet en skriftlig tillatelse fra NOVASOL på forhånd. Du kan be om tillatelse ved å kontakte NOVASOL direkte.

Uten en skriftlig forhåndstillatelse fra NOVASOL, vil din endring av innhold, bruk av innholdet på andre nettsider eller nettverk, bruk av innholdet for noe annet formål enn personlig, ikke-kommersiell bruk, krenke rettighetene til eierne av NOVASOL. Som et vilkår for din bruk av dette Nettsted, garanterer du NOVASOL at du ikke vil bruke dette Nettsted til formål som er ulovlig eller forbudt av disse betingelser, inkludert, og uten begrensning, oppslag eller fremsending av noen truende eller injurierende, vanærende, uanstendig, skandaløst, provoserende, pornografisk eller vanhelligende materiale.

Gitt Internetts unike nature og behovet for å sikre NOVASOLs systemer og navnebeskyttede teknologi, reserverer NOVASOL seg retten, ene og alene, absolutt og uten begrensning, til enhver tid å begrense eller forby tilgang til dette Nettsted for bruker som utviser misbruk, eller uvanlig eller upassende bruk av dette Nettsted, eller som misligholder disse betingelser. Bryter du noen av betingelsene for bruk, vil din tillatelse til å bruke dette Nettsted avsluttes umiddelbart og uten at du nødvendigvis vil bli informert om det.

Du kan ikke bruke noen varemerker, servicemerker eller materiale beskyttet av Opphavsrett som du finner på dette Nettsted, på ditt eget nettsted, inkludert, men ikke begrenset til, logoer eller særpreg, uten uttrykkelig, skriftlig godkjennelse fra merkets eier eller den som har Opphavsretten. Du kan ikke utforme eller på annen måte inkorporere i din eget, eller et annet nettsted, noe av innholdet eller annet materiale fra dette Nettsted uten en skriftlig forhåndstillatelse fra NOVASOL.

FRASKRIVELSE AV ANSVAR

Innholdet på dette Nettsted er gitt som det er og som funnet og uten garanti av noe slag, enten uttrykt eller forstått. NOVASOL garanterer ikke at funksjonene som dette Nettsted inneholder, vil være uavbrutt eller feilfri, at feil vil bli korrigert, eller at servere som gjør innholdet tilgjengelig, vil være fri for virus og andre skadelige komponenter. Innholdet som du har tilgang til på dette Nettsted er kun for din anvendelighet og informasjon.

NOVASOL garanterer ikke resultatene som kan oppnås ved bruk av dette Nettsted, eller om påliteligheten, nøyaktigheten eller aktualiteten av noe av informasjonen, service og/eller varer ervervet som følger av ditt bruk av dette Nettsted. Vi forsøker å sikre at innholdet du har tilgang til på dette Nettsted til enhver tid er korrekt. Innholdet kan imidlertid inneholde unøyaktigheter, tastefeil og utelatelser. Vi vil gjøre vårt beste for å rette opp feil og utelatelser så fort som praktisk mulig etter at vi har blitt informert om dem. Det gjøres periodiske endringer i innholdet du ser på dette Nettsted, det være seg tillegg, sletting, endringer og forbedringer og/eller endringer kan gjøres i forhold til funksjonalitet, design eller utforming av Nettstedet.

Du samtykker til å bruke dette Nettsted på egen risiko. Du (og ikke NOVASOL) tar den totale kostnaden med all nødvendig servisering, reparasjon eller korrigeringer av ditt system. Du samtykker utrykkelig til at NOVASOL ikke er ansvarlig for tap, ødeleggelse eller andre årsaker som framkommer ut av, eller resulterer fra, bruken av eller forsøkt bruk av dette Nettsted eller andre, lenkede nettsteder.

NOVASOL skal ikke være ansvarlig for krav, tap eller skade som framkommer eller som er resultat av feil i utføringen av dette Nettsted, feil, forglemmelse, avbrudd, stryking, forsinkelse i drift, computer virus, tyveri, ødeleggelse, uautorisert tilgang til eller endring i personlig dokumentasjon, eller annet materiale som framkommer på dette Nettsted. Du erkjenner uttrykkelig og samtykker i at NOVASOL ikke er ansvarlig for noen form for vanærende, fornærmende eller illegal oppførsel av andre abonnenter eller tredje parter.

Det ovennevnte har ingen betydning for dine lovbestemte rettigheter som forbruker iht. norsk lov.

ERSTATNING

Et brudd på disse betingelser vil kunne medføre straffeansvar og/eller erstatningsansvar ovenfor NOVASOL.

LENKER

Dette Nettsted kan inneholde lenker til andre nettsteder (Lenkede nettsteder). De lenkede nettsteder er tatt med for din bekvemmelighet, informasjon og, i noen tilfeller for at du skal kunne gjennomføre transaksjoner. Du går inn på disse nettsteder på eget ansvar. Innholdet på enhver lenket side er ikke underlagt NOVASOL’s kontroll, og NOVASOL er ikke ansvarlig for, og går ikke god for, slikt innhold, uavhengig om NOVASOL er affiliert til eierne av slike lenkede nettsteder. Du kan ikke etablere en hyperlenke til dette Nettsted, eller oppgi lenker som gir eller innebærer noen form for annonsering, sponsorvirksomhet, eller støtter ditt eget, eller noe annet Nettsted, av NOVASOL.

BRUKEN AV NOVASOLs RESERVASJONS SERVICE

NOVASOL's reservasjonsservice system publisert på dette Nettsted er satt opp kun for å hjelpe deg til å finne tilgjengeligheten av feriehus til leie, og, i noen tilfeller, reiserelaterte produkter og services, gjennomføring av on-line transaksjoner og kjøp, gjøre legitime reservasjoner og motta bekreftelse på disse, eller på andre måter gjøre forretninger med leverandører, og for intet annet formål. Du garanterer at du er minimum18 år gammel og har rettslig handleevne til å inngå denne Avtalen og til å bruke dette Nettsted i henhold til alle de betingelser som her er oppgitt. Du samtykker til å være økonomisk ansvarlig for all din bruk av dette Nettsted (likeledes for bruken av din konto av andre, inkludert mindreårige (personer under 18 år)). Du samtykker i at all din bruk av dette nettstedet er under ditt navn eller konto. Du garanterer også at all informasjon (inkludert detaljer du har gitt til NOVASOL for det formål å foreta forespørsler og legitime reservasjoner, kjøp av reiserelaterte produkter og services, og utføre on-line transaksjoner) oppgitt av deg eller medlemmer av ditt hushold, eller av tredje parter som er autorisert og under oppsyn av deg, er riktig og korrekt under bruken av dette Nettsted.

Videre garanterer du for at ethvert debit- eller kredittkort du bruker til å utføre on-line transaksjoner, er ditt eget, og at det finnes nok midler på en slik debit- eller kredittkonto til å dekke kostnadene for leie av ferieovernattingen du bestiller, samt andre reiserelaterte produkter og services kjøpt av deg i forbindelse med ferieovernattingen. Hvis det er endringer i detaljene du har oppgitt, er det ditt ansvar å informere NOVASOL så snart som mulig. Enhver spekulativ eller straffbar aktivitet, reservasjon, kjøp eller on-line transaksjon i forventning om etterspørsel er forbudt.

NOVASOL's Reservasjonsbetingelser, som er separate betingelser og vilkår til disse betingelser, vil gjelde alle on-line aktiviteter og transaksjoner på og i forbindelse med NOVASOLs Reservasjonsservice system publisert på dette Nettsted. Du samtykker til å rette deg etter NOVASOL's Reservasjons Betingelser, inkludert, men ikke begrenset til betaling av alle beløp ved forfall, og å rette deg etter alle regler, forskrifter, restriksjoner og begrensninger når det gjelder tilgjengelighet, belegg og bruk av leid ferieovernatting, tilgjengelighet av reisebilletter og andre reiserelaterte produkter og servicer, og den faktiske bruk av reiserelaterte produkter og services kjøpt i forbindelse med den leide ferieovernattingen. Spesielle regler, bestemmelser, restriksjoner og begrensninger kan gjelde for leien av ferieovernatting, billettkostnader eller andre reiserelaterte produkter eller service som du har valgt. Hvis slike spesielle regler gjelder, vil du bli gjort oppmerksom på dette før du får bekreftelse på din reservasjon eller ditt kjøp.

Dette Nettsted vil ikke kunne forhindre deg i å be om, eller gjøre usannsynlige reservasjoner for ferieovernattings utleie, eller kjøpe uforenelige reiserelaterte produkter og services, slik som to fergereiser til samme sted på samme dato, eller to fergereiser til ulike steder for avgang samme dato, eller en fergereise til et sted og en leie av feriehus et annet sted, men på samme dato.

Hvis du foretar slike typer usannsynlige eller uforenelige reservasjoner eller reiserelaterte kjøp, aksepterer du at dette er dine frivillige handlinger, feil, forsømmelser og/eller utelatelser, og er ditt fullstendige ansvar, og at NOVASOL ikke vil være ansvarlig for å gi deg en refusjon, enten helt eller delvis, eller er forpliktet til å rette opp denne situasjonen fordi du har gjort en slik feil, uforenelige forespørsler, aktiviteter og on-line transaksjoner.

LOV OG DOMSMYNDIGHET

Denne Avtale (og ethvert tvistemål, krav eller handlinger som oppstår ut fra, eller på noen måte er relatert til bruken av dette Nettsted, og/eller NOVASOLs Reservasjons Service system publisert på dette Nettsted) er underlagt norsk lov. Du samtykker herved til at alle disputter som oppstår ut fra, eller på noen måte er relatert til bruken av dette Nettsted, skal behandles av norske domstoler. De som velger å gå inn på dette Nettsted fra et sted utenfor Norge er ansvarlig for å følge lokal lov.

Du samtykker til at det som et resultat av denne Avtale eller ut av ditt bruk av dette Nettsted ikke finnes noen samarbeidsavtale, partnerskap, ansettelsesforhold eller representasjonsforhold mellom deg og NOVASOL.

DEN FULLE AVTALE

Disse Betingelser, og hver forpliktelse referert til i disse, representerer hele Avtalen mellom NOVASOL og deg, og erstatter tidligere forslag, avtale eller forståelse (muntlig eller skriftlig) som ikke er føyd til i denne. I tilfeller hvor det skulle være uoverensstemmelser mellom disse Betingelser og fremtidige, publiserte betingelser, vilkår og kunngjøringer for bruk eller forståelse, skal de sist publiserte Betingelser, vilkår og kunngjøringer gjelde.

En skriftlig versjon av denne Avtale og av enhver kunngjøring gitt i elektronisk form, skal være tilstede i juridisk eller administrativ tiltale basert på, eller relatert til denne Avtale i samme grad og underlagt de samme vilkår som andre forretningsdokumenter og dokumenter opprinnelig framlagt i skrevet form.

NOVASOL RESERVERER SEG ALLE RETTIGHETER SOM IKKE ER UTTRYKKELIG OPPGITT I DENNE AVTALE.

Se våre ferieboliger i Europa