Montenegros historie

Montenegros historie er preget av, at det er et veldig lite land på Balkan.

I oldtiden var landet en del av Illyrien, og hadde sterke historiske slektskap med nabolandene - det vil si nærkontakt til grekerne, romerne osv.

I middelalderen var det et selvstendig rike under navnet Zeta. Fra 1389 ble det et fyrstedømme under Serbia, men ble selvstendig i 1878. I 1910 utropte fyrsten seg selv til konge, deretter ble Crna Gora eller Montenegro et kongedømme. 

Jugoslavia blir til

1912 erklærte Montenegro krig mot Tyrkia, og i 1914 gikk landet i krig mot Østerike-Ungarn sammen med Serbia. I 1921 dør kong Nikolas, og allerede året etter innlemmer den selvutnevnte serbiske kongen landet til Kongeriket av serbere, kroater og slovenere. Det var det første Jugoslavia (sørslavia).

Dette varte helt til 1941, hvor Montenegro ble til en provins under det Italienske kongerike. Men i 1943 var Montenegro med på å underskrive et dokument som samlet Jugoslavia til Den Føderative Folkerepublikk Jugoslavia, der partisanerne vinner krigen. Det gjorde de, og det 2. Jugoslavia ble realisert i 1945

Selvstendige Montenegro

Da Jugoslavia gikk i oppløsning under de siste Balkan-krigene, gikk Montenegro sammen med Serbia inn i en felles stat i 2003. Men allerede i 2006 gikk Montenegro ut av samarbeidt med Serbia, og ble selvstendig.

En liten krøll på historien her er at kystområdene i århundreder var tilholdssted for sjørøvere, hvor de hadade et fristed mellom toktene.