Natur i Nederland

Selv om Nederland geografisk sett et lite land, rommer det mange forskjellige landskapsformer. De fleste har riktignok oppstått som en følge av menneskelig aktivitet og inngrep i naturen. Landskapet er preget av oppdemminger, landevinning, tørrlegging av våtmarksområder, jordbruk og bygging av byer og veier. Massiv avskoging og rydding av jord har ført til at naturen i stor grad består av åkrer, jorder, og heier. Skogen i dagens Nederland har vokst fram etter aktiv beplantning. Som en følge av alt dette er det opprinnelige naturlandskapet i Nederland så godt som forsvunnet.

 

Gjennom oppdemming er mye nytt land oppstått, blant annet provinsen Flevoland. Den består av områdene Noordoostpolder, Oostelijk- og Zuidelijk-Flevoland, og nyttes først og fremst som bo-, arbeids- og rekreasjonsområde. Her finner du raskt voksende byer som Lelystad og Almere.

Da det ble bygget en 30 km lang dike (Afsluitdijk) mellom Nord-Holland og Friesland, ble havområdet Zuidersee til den store innsjøen IJsselmeer. Nordøst for IJsselmeer er det en rekke øyer. Den største av disse er Texel, med et flateinnhold på 216 m2. Mot sørøst går det spesielle marsklandskapet (oppdemt land) over i et nytt landskap preget av skog, sanddyner, enger og heier. Her ligger blant annet naturreservatet "De Hoge Veluwe“, en nasjonalpark på 5400 hektar. Med et NOVASOL feriehus i Nederland, kan du komme tett på den spesielle naturen i landet. 

Feriehus i Friesland

En stor del av Nederland ligger under havnivå, og beskyttes av diker mot det langsomt stigende havet. Deltaverkene i provinsen Zeeland er en kjent del av dette systemet.

Zuid-Limburg er den mest kuperte delen av Nederland. Her ligger landets høyeste punkt, Vaalserberg, 321 m o.h.

Andre eksempler på kjente områder og landskap er De Achterhoek, de Betuwe, Twente, het Gooi, de Peel, West-Friesland, de Zaanstreek, Salland, de Ommelanden, de Biesbosch, het Kennemerland og de Hondsrug.

En aktiv ferie i den vakre nederlandske naturen