Klima i Nord-Østerrike

Temperaturene varierer over hele Østerrike. På grunn av sin geografiske beliggenhet har Nord-Østerrike et mildt klima på lavlandet og et mer alpint klima i fjellområdene. På sommeren kan du oppleve et vær som er ganske likt det vi har i Norge, med milde dager og litt kjølige kvelder. Pakk gjerne med litt varmt tøy selv om du legger ferien i Østerrike til sommeren, og varme klær om vinteren.