Klima i Salzburg

I dette området av den nordlige halvkule hersker vestavinden og klimaet er påvirket av Atlanterhavet. I tillegg kommer påvirkning fra Øst-Europa og maritime komponenter fra Middelhavsområdet. Det fører til at det finnes en blanding av sub-tropiske, subpolare og polare luftmasser i Salzburg, noe som igjen fører til raske værforandringer.