Polens historie

 • 966: Polens første historiske hersker, Piasten-Herzog Mieszko, innførte kristendommen.
 • 1000: Otto III`s pilgrimsferd til graven til Adalbert den hellige. Opprettelse av bispedømme i Gnesen.
 • 14. årh.: Pommern overgis til den tyske ridderordenen (1308). Kazimierz III gir avkall på Schlesien (1339). Med den tyske ridderordenen kom freden til Kalisz (1343). Polsk-litauisk union med Wladyslaw Jagiello (1386).
 • 15. årh.: Polsk og litauisk seier ved Tanneberg (Grunwald) over den tyske Ridderordenen (15. juli 1410). Den andre Thorner-freden: Ermland, Gdansk, Pommern, Kulm, Marienburg og Elbing tilfaller Polen (1466). Riksdagsloven av Petrikau (den polske konstitusjonshistoriens ”Magna Karta”). Opprettelsen av Riksdagen (1496).
 • 15./16. årh.: Økonomisk, kulturell og politisk oppblomstring i Polen (”Den gyldne tidsalder”). Lubliner unionen: Litauen gir opp sin selvstendighet (1569).
 • 17. årh.: ”Sachsen-tiden”: Kongene August II (“den sterke”) og August III. Første deling av Polen: Vest-Preussen til Preussen, Galizien til Habsburg, Hviterussland til Russland (1772). Europas første konstitusjon avskjediges. Andre deling av Polen (1793) og Kosciuszko-opptøyene (1794). Tredje deling av Polen: Warszawa blir preussisk inntil 1806.
 • 19. årh.: Dannelse av hertugdømme i Warszawa (1807 – 1815). Kongeriket Polen i union med Russland (1815). November-opptøyene (1830-1831). Januar-opptøyene (1863-1864).
 • 1914: Polske legioner dannes gjennom Pilsudski på østerrisk side.
 • 1916: Polens vestgrense blir stadfestet gjennom Versailles-traktaten.
 • 1919/1920: Krig mellom Polen og Sovjetunionen fører til at Polens østgrense blir fastslått i fredstid fra Riga (1921).
 • 1926: Pilsudskis statskupp fører til et autoritært regime.
 • 1934: Ikke-angrepspakt med Tyskland.
 • 1939: Tyskland angriper Polen 1. september.
 • 1940: Den Røde Armé marsjerer inn i Øst-Polen.
 • 1941: Russland starter felttog (22/6) og utvidelsen østover.
 • 1943: Opprør i den jødiske ghettoen i Warszawa hvor 60.000 jøder mistet livet.
 • 1944: Opprør i Warszawa hvor ca. 200.000 polakker mistet livet.
 • 1945: Potsdamer-traktaten (02/08): Områdene øst for Oder-Neisse-linjen under polsk forvaltning.
 • 1950: Anerkjennelse av Oder-Neisse-linjen gjennom DDR.
 • 1956: Posener-befolkningen gjør opprør.
 • 1970: Warszawa-avtalen mellom Vest-Tyskland og Polen.
 • 1972: Diplomatiske forbindelser med Vest-Tyskland.
 • 1980: Uro blant arbeiderne starter i Polen.
 • 1981: Offisiell kunngjøring av ”Solidaritet”. Innføring av krigsrett (fram til 1983).
 • 1982: I følge fagforeningsloven blir ”Solidaritet” forbudt.
 • 1989: Samtaler fører til at ”Solidaritet” igjen blir tillatt.
 • 1990: Avtale bekrefter grensen mellom Vest-Tyskland og Polen.
 • 1991: Tysk-polsk avtale.
 • 1998: Forhandlinger med EU om medlemsskap.
 • 1999: Medlem av NATO.
 • 2003: Gjennom folkeavstemning godkjenner Polen avtalen om EU-medlemsskap.
 • 2004: 01/05 blir Polen medlem av EU.