Historien om Sveits

Det har vært mange viktige historiske begivenheter i sveitsiske historie. Vi har laget en oppsummering med noen av de mest fremtredende hendelsene i sveitsisk historie. Leier du et feriehus i Sveits, kan du ta et steg tilbake i tid og lære mer om denne spennende feriedestinasjonen. 

 • 1291: Urkantonene Uri, Schwyz og Unterwalden grunnlegger Edsforbundet
 • 1315: Slaget ved Morgarten – første vellykkede forsvar mot Habsburgerne
 • etter 1350: Zürich og Bern slutter seg til Edsforbundet
 • før 1501: Basel, Schaffhausen, Fribourg og Solothurn slutter seg til Edsforbundet
 • 1515: Nederlaget mot Frankrike i slaget ved Marignano gjør slutt på den territoriale ekspansjon
 • 1520-1798: Edsforbundet består av 13 kantoner samt adskillige tilsluttede og underordnede områder
 • 1525: Reformasjon med Zwingli i Zürich
 • 1536: Reformasjon med Calvin i Genève
 • 1648: Full selvstendighet
 • 1798-1813: Napoleons okkupasjon
 • 1815: Wienerkongressen – stormaktene garanterer sveitsisk nøytralitet
 • 1848: Sveits forvandles til en forbundsstat med forfatning og hovedstad i Bern
 • 1864: 1. Genèvekonvesjonen – grunnleggelse av Røde Kors
 • rundt 1900: Genève blir sete for internasjonale organisasjoner samt verdensomspennende konferanser
 • 01.01.2000: Den nye forbundsforfatningen av 18.06.1999 trer i kraft og avløser forfatningen av 1874
 • 01.01.2002: Den bilaterale avtalen med EU trer i kraft
 • 10.09.2002: Sveits blir det 190. medlem av De forente nasjoner
 • Desember 2004: Nasjonalrådet (ty.: Nationalrat) og Stenderrådet (ty.: Ständerat) vedtar landets annen bilaterale avtale med EU
 • 05.06.2005 og 25.09.2005: Positive folkeavstemninger for Schengen/Dublin og utvidelse av den personlige frihet
 • 26.11.2006: Positiv folkeavstemning for sveitsisk støttebidrag til de nye EU-statene