Aktiviteter og attraksjoner i Vogtland

Når det gjelder attraksjoner og severdigheter, har Vogtland med omegn noe å by på. Byggingen av musikkinstrument står alltid i sentrum; det være seg ved konkurranser, i museer, på utstillinger eller ganske enkelt i hverdagslivet. Skjønt det finnes natuligvis mye annet interessant å utforske og oppdage. Her har vi satt sammen et utvalg av arrangement, attraksjoner og severdigheter for deg, slik at du skal kunne planlegge et så variert feriehusopphold i Tyskland som mulig.

Vogtland byr på aktiviteter for hele familien

Internasjonal instrumentkonkurranse

Hvert år i mai måned avholdes den internasjonale instrumentkonkurransen med stryke- og blåseinstrumenter i byen Markneukirchen, for å fremme etterveksten av unge musikere. Konkurransen foregår på et høyt begavet nivå og ansees som en betydningsfull begivenhet.

Musikkinstrumentmuseet Markneukirchen

Musikkinstrumentmuseet Markneukirchen ble grunnlagt i 1883 av læreren og organisten Paul Otto Apian-Bennewitz. I dag tilhører museet de mest betydningsfulle av sitt slag i Europa. De over 3.600 eksponatene beviser mangfoldet av musikkinstrument i verden samt variasjonen innenfor instrumentbyggingen i Vogtland som beror på en 350 år lang tradisjon. Samlingen inneholder stryke-, strenge-, treblåse-, metallblåse-, tunge- og tangentinstrument og dertil mekaniske musikkspilledåser hvis virkemåte forklares og demonstreres av sakkyndige museumsguider. Også den lokale instrumentbyggingen er representert. Tallrike unikum og kuriositeter gir liv til utstillingen som med sin presentasjon fra det 17. århundret og frem til i dag er enestående i sitt slag. Museet er lukket mandager og helligdagene 24.12., 31.12. og 01.01. Omvisniger på flere språk etter forespørsel.

Jernbanen i elvedalen Preßnitz

På sølvgruvenes tid dukket det opp mange hammerverk og bosetninger langs elven Preßnitz; disse utviklet seg med tiden til industrifabrikker. Siden 1892 trafikkeres denne romantiske elvedalen av en liten jernbane med en sporvidde på 750 mm som i sin tid ble brukt til å transportere både det kostbare malmet og gruvearbeiderne. Etter at bergverket ble nedlagt på slutten av 1980-tallet ble den tidligere 23 km lange strekningen etterhvert gjenoppbygget. I dag nyter mange begeistrede turister den 8 km lange turen med den historiske smalsporbanen mellom Jöhstadt og Steinbach.

Raun

Den forhenværende bondegården mellom byene Bad Elster og Bad Brambach i det øvre Vogtland er erklært verneverdig. Gården ble første gang nevnt i kilder fra det 14. århundret og utgjør innbegrepet av den historiske trearkitekturen fra århundresskiftet mellom 1700- og 1800-tallet. Stedet Raun er kjent for sine ansamlinger av bondegårdsanlegg. De fremstilte eksemplene på den folkelige byggeskikken som benytter kampesteiner, leire og tre, fremviser i sin arkitektur en spesiell innflytelse av böhmiske håndverkere, f.eks. i blokkhusene med bærestolper og prydgavler fra området rundt den böhmiske byen Cheb (ty.: Eger). Ved siden av bindingsverkshusene i egersk stil huser Raun også en av Vogtlands eldste og best bevarte kapell; dette gudshuset som ble bygget mellom 1506 og 1534 fascinerer med sin enkelhet.

Sächsisches Bademuseum

Det tidsriktige, høyt kvalitative og betydningsfulle bademuseet i hallen KunstWandelhalle i det kulturelle Vogtland sørger for å samle, pleie og bevare kulturverdier fra historien til byen Bad Elster. I museet i KunstWandelhalle møter de besøkende en omfattende fremstilling av Sachsens største kurbad, som starter med kopien av den første dokumenterte omtalen fra 1324 og går via den imponerende kongeepoken til nåtiden. I tillegg til dette inneholder Sächsisches Bademuseum regelmessig vekslende utstillinger.

König Albert Theater

König Albert Theater ved Brunneberg startet med sine forestillinger allerede i 1888. Grunnet stor etterspørsel fra publikum over hele Europa ble Naturteateret bygget som det første i sitt slag i Sachsen for sommerfestspillene i 1911; teateret er oppført ved skogskilden etter utkast fra den kongelige saksiske hageinspektøren Paul Schindel. Albert Theater som kun var dugelig i de varme årstidene, kunne snart ikke lenger tilfredsstille de stigende kravene; i 1912 gav derfor Königliche Theatergesellschaft (no.: det Kongelige Teaterselskap) i oppdrag å bygge et nytt, moderne og representativt teater. Etter to års byggearbeid kunne dagens König Albert Theater innvies i mai 1914 av hans majestet König Friedrich August II. von Sachsen. I dag ansees det som et av de mest betydningsfulle hoffteaterene overhodet.

Kammweg

Turstien Kammweg strekker seg 197 km gjennom naturen i fjellkjeden Erzgebirge. Fra fjell til fjell og fra utkikkstårn til utkikkstårn skaper denne vandreruten på Erzgebirges bergkam i nærheten av den saksisk-böhmiske grensen en egenartet fotturopplevelse.

Sächsische Silberstraße

Den rundt 230 km lange, skiltede Silberstraße (no.: Sølvveien) starter i byen Zwickau, der bilen Trabant tidligere ble produsert, og ender i Dresden, der sølvet en gang i tiden fyllte opp skattkamrene og ble forvandlet til makt. Veien leder gjennom en enestående region full av overraskelser. Dette museumslandskapet med flere enn 100 interessante innretninger som tar for seg forskjellige temaer, utgjør et speilbilde av Sachsens utviklingshistorie. Terrengets opp- og nedoverbakker angir takten under den fornøyelige vandringen til alle borgene, slottene og plassene som er vært opphav til myter, sagn og spennende historier. Denne regionen er kjent langt utover sine egne grenser for sin treskjærer- og dreiekunst, sine nøtteknekkere, røkelseholdere, lysengler, pyramider og barneleker.