NOVASOL Coastal Care 2018

Bli med på vårrengjøring av naturen!

Hvert år arrangeres NOVASOL Coastal Care med det mål å engasjere så mange som mulig over hele landet til vårrengjøring av naturen. Ifølge National Geographic er det i dag mer enn 100 millioner tonn plast som driver rundt i våre hav. Mengden av herreløst avfall er overveldende. 

NOVASOL ønsker å gjøre en forskjell, og i anledning Strandryddeuken første uken i mai setter vi derfor ekstra fokus på naturens behov for vår hjelp. Siden 2015 har vi invitert store og små til NOVASOL Coastal Care i Norge og flere europeiske land. I 2017 registrerte vi totalt 6,7 tonn innsamlet avfall fra engasjerte frivillige. Et tall vi naturligvis ønsker å slå i år, men da trenger vi din hjelp! 

Din innsats er uvurderlig 

Barnehager, skoler, idrettslag, foreninger, borettslag, familier, naboer og venner – dere er alle inviterte. Sammen gjør vi en større forskjell! NOVASOL Coastal Care trenger derfor hjelp fra frivillige over hele Norge. Sett av tid i kalenderen, inviter til en sosial dag ute i naturen, og gi et viktig miljøbidrag. Din innsats er uvurderlig uansett hvor i landet du bor. Avfallet kan nemlig ende opp i havet via kloakksystemer, så området du rydder behøver ikke være i nærheten av kysten. Rydd der du er når det passer best for deg.

NOVASOL Coastal Care 2017

4 fakta om avfallsproblemet

1.    I 2015 opplyste National Geographic at det var mer enn 100 millioner tonn plast i våre hav
3.    Hvert år når anslagsvis åtte millioner nye tonn plast havet 
4.    I havet kan plast vare opp til 500 år
5.    Mer enn 80% av marin forsøpling kommer fra landbaserte aktiviteter

Kilde: http://news.nationalgeographic.com/news/2015/01/150109-oceans-plastic-sea-trash-science-marine-debris/