Arriving on a Saturday will increase the number of available properties

Trafikkinformasjon Polen

Generell trafikkinformasjon

  • Vognkort og kjørekort må medbringes.

  • På regionale veier er fartsgrensen 90 km/t, motorveiene 130 km/t, hurtigveier 110 km/t, mens det innenfor tettsteder/byer er 50 km/t. Enkelte nye motorveier er også tollpliktige.

  • Promillegrensen er 0,2. Overtredelse medfører høye bøter. Sertifikat og kjøretøy kan bli inndratt.

  • Bensinstasjoner finnes overalt. Her får man tak i de fleste typer drivstoff, inkludert gass. De fleste bensinstasjonene har åpent fra kl. 06.00 - kl. 22.00, mens bensinstasjoner langs ved motorveien og regionale veier har åpent døgnet rundt.

  • I tidsrommet 1/10 til slutten av februar er det påbudt med kjørelys hele dagen. For motorsykler gjelder dette hele året.

  • Det er ikke lov å snakke i mobiltelefon under kjøring, unntatt når man bruker handsfree.

Vinterutstyr

  • Piggdekk er forbudt.

  • Vinterstid er det påbudt med vinterdekk (piggfrie vinterdekk).
Feriehus i Polen